KADAR NISAB :RM14700.00

ZAKAT WANG SIMPANAN
AKAUN SIMPANAN/TETAP

Nota : Jangan Gunakan Koma (,) Untuk Nilai RM. 
Baki Terendah Simpanan     RM
Nisab (Dapatkan Kadar Nisab Zakat terkini bagi Negeri Kelantan)

Baki terendah > nisab = dikenakan zakat
Baki terendah < nisab = tidak perlu
  RM
     
Zakat yang dikenakan zakat   RM