Kebenaran Penambahan Tempat Sembelihan Ibadat Korban Di Lokasi Selain Masjid Bandar/ Jajahan/ Mukim

Kenyataan Akhbar Yang Berhormat Mulia Tengku Yang Dipertua Majlis Agama Islam & Adat Istiadat Melayu Kelantan Pada 11 Julai 2021