Ketetapan Harga Zakat Fitrah Dan Kadar Nisab Zakat Harta Negeri Kelantan Bagi Tahun 1442H/2021M

Kenyataan Akhbar Yang Berhormat Mulia Tengku Yang Dipertua Majlis Agama Islam & Adat Istiadat Melayu Kelantan Pada 08 April 2021 Bersamaan 25 Syaaban 1442H