Program Bantuan MAIK 2021

Kenyataan Akhbar Yang Berhormat Mulia Tengku Yang Dipertua Majlis Agama Islam & Adat Istiadat Melayu Kelantan Pada 1 Ogos 2021 Bersamaan 22 Zulhijjah 1442H