Kebenaran Pelaksanaan Solat Fardhu Jumaat, Solat Fardhu Lima (5) Waktu Dan Aktiviti-Aktiviti Di Masjid Negeri, Bandar, Jajahan, Mukim, Surau Dan Musolla Di Seluruh Negeri Kelantan Dalam Tempoh Fasa Peralihan Ke Endemik

Kenyataan Akhbar Yang Berhormat Mulia Tengku Yang Dipertua Majlis Agama Islam & Adat Istiadat Melayu Kelantan Pada 25 Mac 2022