Ketetapan Harga Zakat Fitrah Dan Kadar Nisab Zakat Harta Negeri Kelantan Bagi Tahun 1443H/2022M

Kenyataan Akhbar Yang Berhormat Mulia Tengku Yang Dipertua Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Pada 27 Mac 2022