Ketetapan Harga Zakat Fitrah Dan Kadar Nisab Zakat Harta Negeri Kelantan Bagi Tahun 1444H/2023M

Kenyataan Akhbar Yang Berhormat Mulia Tengku Yang Dipertua Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Pada 14 Mac 2023