Antara Penama Dan Pemilik ; Mana Pula Pewakaf?

Ditulis Oleh Ridhwan Bin Abdul Rahman

Ketua Pegawai Baitulmal Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan