Berzakat Melalui Institusi: Tanggungjawab Selesai, Riak Terhindari?

Ditulis Oleh : Ustaz Ridhwan Bin Abdul Rahman

Ketua Pegawai Baitulmal, MAIK