Pelaksanaan Wakaf Ekonomi Untuk Pembangunan Ummah : Pengalaman MAIK

Ditulis Oleh Ridhwan Bin Abdul Rahman (Ketua Pegawai Baitulmal MAIK) dan Shakirah Binti Mohamad (Pegawai Wakaf MAIK)