Surat Pekeliling Prosedur Operasi Standard (SOP) Di Masjid, Surau Dan Musolla Negeri Kelantan

SURAT PEKELILING PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) DI MASJID, SURAU DAN MUSOLLA NEGERI KELANTAN

Berkuatkuasa 17 SEPTEMBER 2021 sehingga tarikh yang akan dimaklumkan.