Borang Permohonan Bantuan Penyelenggaraan Masjid/Surau

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

  • Sertakan gambar perkara yang ingin diselenggara / dinaiktaraf dan gambar hadapan Masjid / Surau.
  • Bagi permohonan Permaidani / Karpet, pemohon hendaklah menyediakan ukuran keluasan ruang solat utama Masjid / Surau.
  • Sila sertakan 3 bulan penyata akaun bank terkini Masjid / Surau.
  • Bagi Masjid Bandar / Mukim jika kerja-kerja penyelenggaraan dan pembinaan melibatkan perubahan struktur / binaan baru perlu mendapat kebenaran MAIK terlebih dahulu.
  • Pihak Masjid / Surau hendaklah memaklumkan pengesahan pemasangan / kesempurnaan kerja dan menghantar laporan bergambar kepada pihak MAIK dalam masa 1 bulan daripada tarikh surat kelulusan.