Borang Permohonan Penyelenggaraan Pondok/Tahfiz

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

  • Tahfiz / Pondok hendaklah berdaftar dengan Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.
  • Sertakan gambar perkara yang ingin diselenggara / dinaiktaraf dan gambar hadapan Pondok / Tahfiz.
  • Bagi permohonan Permaidani / Karpet, pemohon hendaklah menyediakan ukuran keluasan ruang solat utama Pondok / Tahfiz.
  • Sila sertakan 3 bulan penyata akaun bank terkini Pondok / Tahfiz dan geran tanah / pelan yang menyatakan status tanah.
  • Pihak Pondok / Tahfiz hendaklah memaklumkan pengesahan pemasangan / kesempurnaan kerja dan menghantar laporan bergambar kepada pihak MAIK dalam masa 1 bulan daripada tarikh surat kelulusan.