Permohonan Wakaf/ Surat Cara Wakaf MAIK

Borang dikemaskini pada 4 JANUARI 2022 :

1. Senarai Semak Permohonan Wakaf (Individu)

2. Senarai Semak Permohonan Wakaf (Syarikat)

3. Surat Cara Wakaf