Borang Potongan Gaji Waqaf

Dikemaskini Pada 17 Julai 2021 : Borang Kebenaran Potongan Gaji Bulanan (Waqaf Tunai Majlis Agama Islam & Adat Istiadat Melayu Kelantan)