Surat Pengesahan Status Wakaf Tanah Lot

Dikemaskini Pada 20 Mac 2022 : Surat Pengesahan Status Wakaf Tanah Lot Majlis Agama Islam & Adat Istiadat Melayu Kelantan