Majalah Pengasuh Edisi 651 (Muat turun penuh)

Memulakan Pengasuh kali ini ialah satu tulisan oleh Tok Kenali yang bertajuk “Kesukaan dan Kedukaan”. Tulisan ini adalah ulang siar daripada Pengasuh bilangan 16, tahun1337H/1919M. Turut dimuatkan dalam Pengasuh keluaran kali ini ialah artikel yang membincangkan “Gaya Penulisan Tafsir al-Qu’ran dalam Pengasuh Sekitar Tahun 1960-an” oleh Abdullah Aqil Faqihi B. Che Mohd Rahim dan Mazlan B. Ibrahim. Ikuti juga tulisan Dr Abdul Hafiz B. Hj. Abdullah yang bertajuk “Ijtihad dan Tajdid Menurut Pandangan Hamka dalam Tafsir al-Azhar”. Ikuti juga beberapa lagi artikel lain yang disiarkan dalam Pengasuh keluaran kali ini. Semoga pembaca mendapat manfaat yang sebaik-baiknya.