Majalah Pengasuh Edisi 668

Ikuti sejarah ringkas “Sekolah Menengah Ugama Arab al-Ulum Padang Embon Pasir Mas Kelantan” dalam keluaran kali. Tulisan oleh Ustaz Haji Kamaruddin bin Ibrahim menyorot kembali sejarah pembinaan sekolah ini sehinggalah perkembangannya pada hari. Turut disiarkan dalam Pengasuh keluaran kali ini ialah tulisan yang bertajuk “Nasakh dan Mansukh di dalam al-Qur’an” oleh Dr. Ahmad Mujahidin Haji Yusuf, “Wasiat Wajibah Menurut Enakmen Wasiat Orang Islam Negeri Kelantan 2009” oleh Dr. Mohd Khairi Kamaruddin, “Pengajian Pemikiran Islam Di Institut Pengajian Tinggi Di Malaysia: Satu Pengalaman Dari Segi Realiti, Cabaran dan Prospek Masa Depan” oleh Dr. Mohamad Kamil Haji Ab Majid, “Akidah dan Akhlak Islam Alat Perpaduan Umah” oleh Profesor Emeritus Dato’ Zakaria Stapa. Ikuti juga artikel-artikel lain yang menarik dalam majalah Pengasuh keluaran kali ini. Semoga pembaca mendapat manfaat yang sebaik-baiknya.