Garis Panduan Pungutan Dana Waqaf Al-Quran

Garis Panduan Pungutan Dana Waqaf Al-Quran Majlis Agama Islam & Adat Istiadat Melayu Kelantan