Premis Untuk Disewa

Waqaf Tunai Majlis Agama Islam & Adat Istiadat Melayu Kelantan