Penyata Kewangan 2019

Penyata Tahunan Majlis Agama Islam & Adat Istiadat Melayu Kelantan bagi tahun 2019 (Telah diaudit)