Penyata Kewangan 2020

Penyata Tahunan Majlis Agama Islam & Adat Istiadat Melayu Kelantan bagi tahun 2020 (Telah diaudit)