Manual Penggunaan e-Zakat Payment (MIGS)

Manual Penggunaan Aplikasi e-Zakat Payment bagi kategori (MIGS - Kad Kredit) - Majlis Agama Islam & Adat Istiadat Melayu Kelantan