Gelaran Warisan Kelantan

Buku seumpama ini amat jarang dan sukar untuk diperoleh sekarang ini. Ia merupakan satu inisiatif pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan dalam mendokumentasi gelaran-gelaran klasik yang digunakan dalam masyarakat Melayu Kelantan sehingga ke hari ini.

Buku ini diharapkan akan mendapat tempat dalam kalangan rakyat negeri Kelantan khasnya dan Malaysia umumnya. Ia sesuai dijadikan sebagai bahan rujukan dalam memupuk kesedaran akan perlunya menjaga dan melestarikan jati diri bangsa dek perubahan zaman.