Istana Balai Besar

Buku Istana Balai Besar Mercu Kedaulatan Dan Kegemilangan Raja-Raja Melayu Kelantan ini merupakan hasil daripada persetujuan dalam mesyuarat ahli Majlis Agama Islam dan adat istiadat Melayu yang dipengerusikan oleh Yang Maha Mulia Pemangku Raja Kelantan Tengku Muhammad Faiz Petra Ibni Sultan Ismail selaku Yang Dipertua Maik pokok ini juga terhasil setelah terbitnya buku-buku bercorak ‘coffee-table book’ seperti Masjid-Masjid Di Kelantan, Malaysia dan Resipi Cik Siti Wan Kembang. Penerbitan seumpama ini penting bagi MAIK dalam memelihara mendokumentasi dan melestarikan khazanah warisan budaya tinggalan masyarakat Melayu Kelantan terdahulu.

Diharapkan buku ini menjadi perintis dalam merakamkan kembali zaman Kesultanan Melayu Kelantan yang pertama di negeri ini yang usianya mencapai hampir tiga abad. Istana Balai Besar ini juga dapat dilihat sebagai ikon kepada pemerintahan sultan-sultan Kelantan Semenjak dahulu kala.