Tarekat Dalam Ilmu Tasawuf

Penulis                     : Profesor Emeritus Dato’ Zakaria Stapa

Jumlah Halaman    : 188 halaman

Harga                       : RM35.00

Tarekat merupakan suatu perkara yang tidak asing lagi dalam dunia Islam, namun pengetahuan masyarakat kita tentang tarekat ini agak kurang. Dikalangan ahli akademik pula masih belum ramai yang membuat kajian berkaitan dengannya. Akibatnya, ramai yang terkeliru mengenai istilah tasawuf dan tarekat. Begitu juga, ramai yang terlibat dengan ajaran sesat yang menggunakan nama tarekat lantaran kurangnya pengetahuan mereka. Tidak kurang pula kumpulan ajaran sesat yang berselindung disebalik nama tarekat yang sudah terkenal demi mencari pengaruh dan mengumpul kekayaan.

Buku “Tarekat dalam Ilmu Tasawuf” ini akan menjelaskan beberapa perkara berkaitan tarekat yang menyentuh mengenai konsep tasawuf dan tarekat serta sejarah kemunculan dan perkembangan nya dalam dunia Islam.