Manual Penggunaan Sistem e-Takmir

Manual penggunaan Sistem e-Takmir terbahagi kepada 3 bahagian: (klik pada tajuk untuk muat turun)

1. Manual Penggunaan Modul Guru Takmir

2. Manual Penggunaan Modul PPMJ

3. Manual Penggunaan Modul Pengguna Awam