faq lokasi aduan peta


SENARAI PEKELILING TAHUN 2016

MAJLIS AGAMA ISLAM & ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

PEKELILING PERKHIDMATAN YANG DIGUNAPAKAI BAGI TAHUN 2016
OLEH MAJLIS AGAMA ISLAM & ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN
BIL
PERKARA / PEKELILING PERKHIDMATAN NEGERI
PEKELILING PERKHIDMATAN PERSEKUTUAN
1 Pelaksanaan Dasar Pemisah (Exit Policy) Lihat Pekeliling
2 Kadar Kelayakan Kemudahan Cuti Rehat Tahunan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Negeri Lihat Pekeliling
3 Pelaksanaan Pemangkuan/Kenaikan Pangkat Pegawai Gred 41 ke Gred 44 Bagi Mengisi Jawatan Gred Fleksi 41/44 di Semua Jabatan Kerajaan Negeri Kelantan.
4 Caruman Skim erlindungan Keselamatan Sosial Kepada Kakitangan Awam Negeri Kelantan yang Bertaraf Sementara dan Kontrak
5 Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Dan Pelarasan Gaji Kakitangan Urusetia Belia Dan Sukan, Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri, Urusetia Pembangunan Wanita, Keluarga & Kebajikan Dan Semua Kakitangan Yang Berkhidmat Secara Berelaun Dan Sambilan Di Jabatan-Jabatan Negeri Kelantan
6 Rasionalisasi Skim Perkhidmatan Bagi Perkhidmatan Awam Negeri Di Bawah Sistem Saraan Malaysia Lihat Pekeliling
7 Bantuan Khas Kewangan Tahun 2016 Lihat Pekeliling
8 Pelaksanaan Perubahan, Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Dan Pelarasan Gaji Kakitangan Urusetia Belia Dan Sukan, Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri, Urusetia Pembangunan Wanita, Keluarga & Kebajikan Dan Semua Kakitangan Yang Berkhidmat Secara Berelaun Dan Sambilan Di Jabatan-Jabatan Negeri Kelantan
  • Surat Pekeliling Perkhidmatan Negeri Bil 2/2016
9 Pindaan Terhadap Akta Keselamatan Sosial Pekerja, 1969
Kewajipan Mendaftarkan Semua Pekerja Dengan PERKESO Tanpa Mengira Jumlah Gaji Yang Diterima Oleh Pekerja Dan Peningkatan Had Gaji Maksimum Yang Dicarumkan Daripada RM3,000.00 Kepada RM4,000.00 Sebulan
  • Pekeliling Majikan No. 1/2016
10 Menerimapakai Satu Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
  • Pekeliling Perbendaharaan Negeri Kelantan Bil 2/2016

HUBUNGI KAMI

Talian : +609-7481512

Faks: +609-7485512

Emel: maik [at] e-maik [dot] my

Aduan: KLIK DI SINI

BILANGAN PENGUNJUNG

Hari Ini1849
Kelmarin3486
Minggu Ini8329
Bulan Ini50438
Jumlah Pengunjung27063509